JUDr. Zuzana Feldmanová

JUDr. Zuzana Feldmanová

Bořivojova 694/108
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 16879104

Informace o kanceláři JUDr. Zuzana Feldmanová

Advokátní kancelář Praha 3 - Žižkov

 

JUDr. Zuzana Feldmanová poskytuje profesionální právní služby a poradenství klientům z řad fyzických i právnických osob. Mezi služby, které advokátní kancelář poskytuje patří sepis a kontrola smluv, právní poradenství a v případě potřeby také zastupování klientů před soudy. Kancelář působí především v Praze a okolí.

 

V oblasti pracovního práva advokátní kancelář zajišťuje přípravu pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti či provedení práce, dohod o hmotné odpovědnosti, manažerských smluv, přípravu interních pracovněprávních předpisů a řešení sporů vzniklých z pracovněprávních vztahů soudní i mimosoudní cestou.

 

V oblasti práva nemovitostí advokátní kancelář poskytuje právní služby při převodech nemovitostí a řešení dalších právních vztahů k nemovitostem jako jsou například kupní a darovací smlouvy včetně návrhů na zařazení do katastru nemovitostí, zástavní smlouvy, věcná břemena a nájemní vztahy k nemovitostem.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Zuzana Feldmanová

Bořivojova 694/108

130 00 Praha 3 - Žižkov

Telefon: +420 603 181 287

Email: feldmanova@atlas.cz

Kde nás najdete?